Ptačí chřipka - Novinky.cz

Vir v ČR

Virus ptačí chřipky byl poprvé zjištěn v České republice v roce 2006 u dvanácti divoce žijících labutí v jižních Čechách a dvou na jižní Moravě. O rok později se poprvé objevil v chovu drůbeže u krůt v Tisové.

Ptačí chřipku způsobenou virem H5N1 v České republice potvrdily testy britské laboratoře ve Weybridge 29. března 2006. Do Británie byly poslány vzorky tkání uhynulé labutě z Hluboké nad Vltavou, která byla nalezena 20. března. Následovaly další nálezy. Výskyt ptačí chřipky byl očekáván, protože byla během února a března potvrzena ve všech sousedních zemích. Česká republika se na příchod nemoci připravovala už od podzimu 2005, kdy byla poprvé vyhlášena ochranná opatření a nakupovalo se antivirotikum Tamiflu.

V českých chovech drůbeže byla vysoce patogenní aviární influenza (HPAI) zaznamenána v roce 2007 v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a Choceň. Kvůli třem ohniskům ptačí chřipky bylo tehdy vybito více než 171 tisíc kusů drůbeže ve velkochovech a více než 1900 kusů domácí drůbeže. Lidé, kteří se na likvidaci podíleli, museli z chovů vynést 622 tun uhynulých krůt, brojlerů a slepic. Stát vyplatil jako náhradu 50 miliónů korun.

Po deseti letech se v Česku objevil nový případ ptačí chřipky. Dne 4. ledna 2017 potvrdila veterinární správa výskyt ptačí chřipky u labutí na Znojemsku a ve dvou malých chovech na jižní Moravě. Podle ředitele Státní veterinární správy Zbyňka Semeráda byl zaznamenán vysoce patogenní typ H5, který ale podle něj není nebezpečný pro lidi.

Výskyt ptačí chřipky v ČR

Chronologie

2017

4. ledna - potvrzen výskyt ptačí chřipky u labutí na Znojemsku a ve dvou malých chovech na jižní Moravě. Drůběž uhynula v Moravském Krumlově a Ivančičích. Podle ředitele SVS byl zaznamenán vysoce patogenní typ H5, který podle něj není nebezpečný pro lidi. Kolem obou postižených malochovů vznikne tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V něm se nachází 150 000 kusů drůbeže.

V Ivančicích na Brněnsku ptačí chřipka postihla 20 kusů drůbeže, už je utracená. V Moravském Krumlově na Znojemsku bude utraceno sto kusů drůbeže v zahrádkářské kolonii, uvedl ředitel jihomoravské krajské veterinární správy Jaroslav Salava. Kolem obou postižených malochovů vznikne tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové dozorové pásmo. V něm se nachází 150 000 kusů drůbeže.

3. ledna 2017 - veterinární vyšetření potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky a to v drobnochovu v Chotčinách na Táborsku. Utraceno bylo zhruba na 50 ptáků. Rovněž bylo potvrzeno uhynutí labutě v Olomouci.

14. ledna 2017 - potvrzena ptačí chřipka u volně žijící labutě v Praze, jejíž tělo bylo nalezeno u Pražské tržnice v Praze 7.

16. ledna 2017 - veterináři potvrdili záchyt sedmého ohniska ptačí chřipky v Libějovicích na Strakonicku.

2009

5. listopadu - potvrzen druhý případ LPAI v katastru obce Třebín v Českých Budějovicích. Ohniskem byl rybník Ryšávek, na kterém bylo chováno 280 kusů divokých kachen, které byly určeny k vypuštění do volné přírody. U jedné z nich byl při rutinním vyšetření zjištěn subtyp H5N3. Všechny kachny byly následně utraceny. V okolí ohniska bylo vymezeno pásmo s omezením jednoho kilometru. Opatření byla 1. prosince zrušena.

24. února - v okrese Hodonín byla potvrzena nízce patogenní aviární influenza (LPAI). V rámci rutinního monitoringu ptačích virů byl potvrzen subtyp H7N9 u jednoho husího hejna (679 ks). Pozitivní hejno bylo utraceno a ohnisko bylo vyčištěno a vydezinfikováno. V dalším pásmu se sledoval zdravotní stav drůbeže, všechny výsledky však byly negativní a opatření byla 24. 3. zrušena.

2007

27. června - Státní veterinární správa oznámila, že se ohnisko ptačí chřipky objevilo v chovu brojlerů v Noříně na Orlickoústecku. Virem H5N1 se nakazilo 60 ptáků. Farma chová 27 000 kusů drůbeže.

Třetí ohnisko ptačí chřipky se objevilo na Břeclavsku, kde viru podlehla labuť z Mlýnského rybníka.

22. června - Vybita veškerá drůbež v Tisové, kde zemědělské družstvo Zálší chovalo 6000 krůt a obyvatelé doma dalších asi 1000 kusů drůbeže. Za každý kus dostanou náhradu.

21. června - Národní referenční laboratoř v Praze potvrdila, že krůty v Tisové se nakazily virem H5N1.

20. června - Státní veterinární správa oznámila patnáctý případ výskytu ptačí chřipky v ČR. Virus byl zjištěn v chovu krůt v obci Tisová na Orlickoústecku. Jednalo se o první případ výskytu nemoci u drůbeže. Okamžitě byla vyhlášena ochranná pásma v okruhu tří a deseti kilometrů, kde mimo jiné platí zákaz chovat drůbež pod širým nebem, zákaz přesunů drůbeže a vajec.

2006

15. června - Ochranné pásmo proti ptačí chřipce v Jihomoravském kraji ve středu zrušila krajská veterinární správa. Vyhlášeno bylo 19. května kvůli nálezu dvou nakažených labutí u Kostic na Břeclavsku v ČR.

19. května - Česká republika ohlásila podezření na nové ohnisko ptačí chřipky. Testy dvou uhynulých labutí u Kostic na Břeclavsku posléze potvrdily nákazu virem H5N1. Jednalo se o třináctý a čtrnáctý případ.

11. května - Česko zmírnilo celorepubliková mimořádná opatření, která byla přijata kvůli ptačí chřipce v půli února. Opět lze pořádat výstavy a trhy drůbeže a ptáků chovaných v ČR. Akce s mezinárodní účastí budou vyžadovat souhlas krajské veterinární správy. Zákaz pobytu ptáků a drůbeže ve venkovním výběhu bude nadále platit pro podnikatele i zoo, kde mají v jednom hospodářství současně hrabavou a vodní drůbež.

9. května - Veterináři zrušili mimořádná opatření v lokalitách kolem Hluboké nad Vltavou, Českých Budějovic a Orlíku.

2. května - Veterináři zrušili mimořádná opatření kolem Týna nad Vltavou a Mirochova na Jindřichohradecku, která vyhlásili kvůli ptačí chřipce. V malých chovech už může být drůbež vypuštěna do venkovních výběhů.

14. dubna - Testy prokázaly virus H5 u dvanácté labutě, jež uhynula v Českých Budějovicích. U sedmi z nich byl prokázán pro člověka smrtelně nebezpečný virus H5N1.

13. dubna - U jedenácté labutě, která byla nalezena na Orlické přehradě v Chrástovské zátoce naproti zámku Orlík, pražská laboratoř potvrdila, že byla nakažena virem H5. V desetikilometrovém okruhu zasahujícím i do Středočeského kraje byla zavedena ochranná opatření.

10. dubna - Potvrzen třetí případ nákazy virem H5N1, zjištěn byl u labutě z Hluboké nad Vltavou.

8. dubna - Devátý a desátý případ ptačí chřipky H5 byly zjištěny u labutí nalezených v Bavorovicích u Českých Budějovic, labutě byly nalezeny na pravém břehu řeky Vltavy na stejném místě, jako byla nalezena pátá uhynulá labuť.

7. dubna - Potvrzen osmý případ ptačí chřipky u labutě. Nalezena byla v sobotu 1. dubna u rybníka Velká Černá za obcí Mirochov, několik kilometrů od hranic s Rakouskem. Veterinární vyšetření u ní prokázala virus H5.

4. dubna - V ČR byl zjištěn sedmý případ ptačí chřipky. Testy prokázaly nákazu virem H5 u labutě nalezené o víkendu v Týně nad Vltavou u starého mostu.

2. dubna - Šestý případ ptačí chřipky, virus H5, byl u labutě nalezené 30. března u Novovrbenského rybníku v okolí Českých Budějovic.

1. dubna - Pátý případ ptačí chřipky, virus H5, zjistily testy u labutě nalezené v Bavorovicích u Českých Budějovic.

31. března - Potvrzen čtvrtý případ ptačí chřipky, virus H5 zjistily testy u labutě nalezené 29. března pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích poblíž místa druhého případu.

30. března - Testy prokázaly virus H5N1 u druhé uhynulé labutě, která byla nalezena v Českých Budějovicích na pravém břehu Vltavy v sobotu 25. března.

Testy prokázaly virus H5 u třetí uhynulé labutě, která byla nalezna v pondělí 27. března u Hluboké nad Vltavou.

29. března - Laboratoř EU v britském Weybridge definitivně potvrdila, že labuť nalezená v pondělí 20. března v Hluboké nad Vltavou byla nakažená pro člověka smrtelným virem H5N1.

Testy v pražské laboratoři prokázaly druhý případ ptačí chřipky v ČR. Virem H5 se nakazila labuť, která byla nalezena uhynulá v sobotu 25. března v Českých Budějovicích.

28. března - V okolí nálezu první nakažené labutě byla přijata mimořádná opatření v okruhu tří a deseti kilometrů. Ve vnitřním pásmu nesmí být žádná drůbež chována venku a platí též zesílená kontrola. V širším okruhu platí také zákaz přesunů drůbeže a vajec, je omezen vstup lidí do drůbežáren, je nutná dezinfekce vozidel před areály chovů a používají se desinfekční rohože. Psi mimo obydlí musejí být vždy na vodítku.

27. března - Nalezena třetí mrtvá labuť u Hluboké nad Vltavou, 300 metrů od nálezu první mrtvé labutě.

26. března - Ohlášen výskyt ptačí chřipky v ČR. Testy prokázaly, že labuť, která byla nalezna 20. března v Hluboké, byla nakažena virem H5.

Na břehu Vltavy v Českých Budějovicích byla objevena druhá uhynulá labuť.

20. března - U Hluboké nad Vltavou byla nalezena mrtvá labuť. Testy posléze prokázaly nákazu virem H5N1.

21. února - Ústřední nákazová komise zakázala výstavy a trhy drůbeže a ptáků.

16. února - Pro podnikatelské chovy byl vyhlášen zákaz pobytu drůbeže ve venkovních výbězích a nutnost chránit je před vniknutím volně žijícího ptactva.

2005

1. listopadu - ČR přistoupila k embargu na dovoz živého ptactva ze zemí mimo EU, který Unie vyhlásila 25. října

22. října - Česká republika zakázala trhy s drůbeží a ostatními ptáky i pořádání výstav a soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí.

14. října - Česká republika nakoupila 600 000 balení antivirotika Tamiflu za 292 milióny korun.

10. října 2005 - Státní veterinární správa zakázala kvůli výskytu ptačí chřipky dovoz rizikových potravin a výrobků z drůbeže z Turecka.

Postup ptačí chřipky v Evropě k České republice

14. března 2006 - Dánsko

8. března - Albánie

5. března - Polsko jako desátá země EU ohlásilo ptačí chřipku.

2. března - Srbsko a Černá Hora

28. února - Švédsko

27. února - Bosna a Hercegovina

26. února - Švýcarsko

21. února - Slovensko

17. února - Francie

15. února - Maďarsko

14. února - Rakousko a Německo

12. února - Slovinsko

11. února - Itálie

9. února - Řecko jako první členská země EU ohlásilo ptačí chřipku.

3. února 2006 - Bulharsko

3. prosince - Ukrajina

26. října - Chorvatsko

5. října 2005 - Rumunsko jako první evropská země ohlásilo ptačí chřipku.