Ptačí chřipka - Novinky.cz

Příznaky

Virus ptačí chřipky šíří v přírodě vodní ptáci, zejména husy, kachny a labutě, ale také volavky. Vědci zjistili, že některé kachny mohou virus šířit v rybnících, aniž by se jím nakazily. Nakažený pták šíří chřipkový virus ve slinách, nosních sekretech a trusu. Další ptáci se mohou nakazit, když se dostanou do prostředí, kde se vyskytuje trus nakažených ptáků. K nákaze je náchylnější domácí ptactvo, především drůbež.

U ptáků se onemocnění projevuje ve dvou formách. Při lehčím bývá příznakem zježené peří a méně početné snůšky vajec. Těžší forma se projevuje horečkou a nakažení ptáci do dvou dnů hynou, protože virus zasáhne velkou část vnitřních orgánů.

Jakmile se virus v chovu objeví, chov se musí zlikvidovat. Některé země pak další chovy vakcinují, názory na vakcinaci se liší, protože je nutné oddělovat maso vakcinovaných a nevakcinovaných ptáků. Testy masa vakcinovaných ptáků totiž ukazují na přítomnost viru v mase. Otázka také je, zde právě vakcinace nenapomáhá mutaci viru.

Virus obvykle člověka nenapadá. Lidé se mohou nakazit virem přímo od ptáků, a to v případě, že s nakaženými ptáky nebo jejich pozůstatky přijdou do přímého styku, popřípadě požijí jejich nedostatečně tepelně zpracované maso. Nebezpečí je právě v jihovýchodní Asii, kde lidé žijí v těsném sousedství drůbeže a přijdou do kontaktu s jejím trusem.

Podle SVS lze podezření na ptačí chřipku u lidí vyslovit, jestliže jsou podezření na výskyt ptačí chřipky v okolí zhruba deseti kilometrů od jejich pracoviště a jestliže onemocní s příznaky vysokých teplot, bolestí hlavy, kašle, obtíží při dýchání přibližně po sedmi dnech od kontaktu s podezřelým potenciálně nemocným zvířetem.