Ptačí chřipka - Novinky.cz

Ochranná opatření

Mimořádná veterinární opatření začala platit v ochranných pásmech od nálezu první mrtvé labutě nakažené H5N1 v úterý 28. března 2006. Opatření platila v okruhu tří a deseti kilometrů od nálezu u Hluboké nad Vltavou. Obce v obou pásmech musely provést soupis všech hospodářství s chovem drůbeže a zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby pro uhynulá zvířata. Už v květnu téhož roku však SVS správa zrušila ochranná pásma v oblastech výskytu, a to s odůvodněním, že ptačí chřipka je již na ústupu.

Ochranná pásma

V ochranném pásmu nesmí být žádná drůbež chována venku a platí též zesílená kontrola. Pečlivě se musí sledovat snáška vajec, pokles v příjmu krmiva a vyšší úmrtnost drůbeže. Jakékoliv změny se musí hlásit veterinářům. Platí zákaz přesunů drůbeže, vajec, podestýlky a krmiva, je omezen vstup lidí do drůbežáren, je nutná dezinfekce vozidel před areály chovů a používají se dezinfekční rohože. Psi mimo obydlí musejí být vždy na vodítku.

Ilustrační foto

zdroj: Profimedia.cz

Zákaz volného chovu a pořádání výstav

Ještě předtím, než se v ČR potvrdil první případ ptačí chřipky, zavedla Státní veterinární správa v souvislosti se šířením ptačí chřipky Evropou ochranná opatření. Ústřední nákazová komise zakázala, stejně jako v říjnu 2005, výstavy a trhy drůbeže a ptáků a soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí.

Od 16. února 2006 platil pro podnikatelské chovy zákaz pobytu drůbeže ve venkovních výbězích a podnikatelé mají podle přijatých opatření dále povinnost chránit chovy před vniknutím ptactva, tedy například zasíťovat okna a větráky.

Od února 2006 příslušné orgány kontrolovaly na silničních přechodech do ČR u vozidel určených k přepravě zvířat, zejména drůbeže a ostatních ptáků, doklady o provedené dezinfekci.

Nutná tepelná úprava masa na 70 stupňů Celsia

Produkce drůbežího masa v Česku pochází v drtivé míře z velkochovů, kde halové systémy dle odborníků neumožňují styk zvířat s možnými přenašeči nákazy. Vir je navíc poměrně choulostivý na vnější podmínky a k jeho likvidaci stačí tepelná úprava masa při 70 stupních Celsia, tepelně neopracované masné výrobky se z drůbežího produkovat nesmí.

Česko nakoupilo léky a vakcíny

Vláda ČR nakoupila balení léků Tamiflu za tři sta miliónů korun, ale rozhodnutí se zpětně ukázalo jako nadbytečné, protože pandemie nepropukla. Kromě toho se kvůli mnoha případům nulových nebo vedlejších účinků Tamiflu řešila jeho bezpečnost a použití včetně spotřebování před vypršením účinnosti.

Antivirotikum Tamiflu

zdroj: Profimedia.cz

Vakcína zdarma pro 60 procent lidí

Odborníci považovali pandemii ptačí chřipky za málo pravděpodobnou. Kdyby však nakonec skutečně vypukla, stát by poskytl zdarma pro 60 procent obyvatel pandemickou vakcínu. Nárok na přednostní očkování by měly rizikové skupiny a lidé, kteří jsou důležití pro chod státu. Mezi ně se řadí například zdravotníci, výrobci potravin, energetici a také děti a mladí lidé. Pro zbylých 40 procent lidí by měla být vakcína k dispozici za poplatek.

Očkování proti sezónní chřipce, která běžně probíhá každý rok na podzim, nechrání před ptačí chřipkou, ale zmírnilo by případné onemocnění ptačí chřipkou.